Reklamation

Mangler - reklamation
Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder at kontrollere om varen er beskadiget, og om varen svarer til den vare, der er afgivet ordre på.

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse ved forsendelsen og kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug samt til at følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

5.1. Handelskøb
Der gælder 6 måneders reklamationsfrist fra fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode.

5.2 Forbrugerkøb -24 måneders reklamationsfrist på alle varer 
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

5.3. Reklamation og returnering 
Reklamation over eventuelle mangler skal ske i overensstemmelse med den danske købelov.

Reklamationsretten gælder alene mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet. Skader, herunder slitage, opstået som følge af brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning eller på anden vis efter kundens modtagelse er ikke omfattet af reklamationsretten.

Returnering af varer, som er behæftet med mangler, som ProGadget.dk hæfter for, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for ProGadget.dk’s regning men for kundens risiko. Kunden opfordres derfor til altid at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse om, hvori manglen består. Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og faktura.

Returnering skal ske til:
ProGadget
Birkedam 12A 
6000 Kolding 
Denmark

5.4. Reparation og omlevering 
Såfremt varen inden for reklamationsfristen viser sig at være behæftet med mangler som ProGadget.dk hæfter for, påtager ProGadget.dk sig at udbedre sådanne mangler inden for rimelig tid.

Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af ProGadget.dk skønnes hensigtsmæssigt - at reparere varen, påtager ProGadget.dk sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare.

ProGadget.dk påtager sig endvidere at refundere kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med en eventuel returnering.

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer ProGadget.dk i stedet købesummen, inklusiv kundens udgifter til returnering.

5.5. Ansvar 
ProGadget.dk påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. ProGadget.dk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder drifts- og avancetab eller følgeskader.

SupplyShop.dk | tlf.: 75 50 56 66 | CVR: 17072692 | mail: kontakt@supplyshop.dk | Adresse: Birkedam 10A, 12, 6000 Kolding | Ejet af DABOTEK ApS