Handel trykt hos ProGadget.dk - Personlige Oplysninger

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger 
ProGadget.dk er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. ProGadget.dk er jf. persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger der registreres om kunder og besøgende på www.ProGadget.dk.

Ingen personlige oplysninger der registreres af ProGadget.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ProGadget.dk eller partnere til ProGadget.dk i forbindelse med håndtering af ordren.

Ved køb på hjemmesiden skal kunden oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Informationerne er nødvendige for at kunne håndtere ordren og vil udelukkende blive anvendt til håndtering af ordren.

Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos ProGadget.dk, således at kunden løbende modtager nyheder og anden information fra ProGadget.dk. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af kunden selv.

Kunden kan kontakte ProGadget.dk jf. oplysningerne anført i pkt. 11 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om kunden. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager ProGadget.dk sletning eller rettelse i det omfang det ønskes af kunden, forudsat at dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

Markedsføring 
Oplysninger om kunderne benyttes kun af ProGadget.dk til håndtering kundens ordre og til at informere kunden, hvis der skulle opstå uforudsete problemer med leveringen. 

ProGadget.dk videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. ProGadget.dk benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Sletning af oplysninger 
Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for ProGadget.dk f.eks. i forbindelse med håndtering af nye ordrer eller lignende. Opbevaringen sker blandt andet for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

SupplyShop.dk | tlf.: 75 50 56 66 | CVR: 17072692 | mail: kontakt@supplyshop.dk | Adresse: Birkedam 10A, 12, 6000 Kolding | Ejet af DABOTEK ApS